Constellation Adatvédelmi nyilatkozat

Kik vagyunk

A(z) Constellation az Ultimate Products UK Limited része, amely vállalat az Ultimate Products PLC csoportba tartozik („mi” vagy „minket” vagy „a mi…”). Az Ön személyes adatait a jelen adatvédelmi nyilatkozattal összhangban, valamint a vonatkozó egyesült királyságbeli általános adatvédelmi rendeletnek (UK GDPR) és a 2018. évi adatvédelmi törvénynek (DPA) megfelel?en gy?jtjük és kezeljük. A jelen nyilatkozat az Ön jogaira és kötelezettségeire vonatkozó szükséges információkkal látja el Önt, valamint ismerteti, hogy hogyan, miért és mikor gy?jtjük és kezeljük az Ön személyes adatait.

Az Ultimate Products PLC bejegyzett székhelye a Manor Mill, Victoria Street, Manchester OL9 0DD címen található, és Angliában és Walesben a 05432142 cégjegyzékszám alatt bejegyzett vállalat vagyunk. A ZA269152 nyilvántartási szám alatt szerepelünk az Információs Biztos Hivatala által vezetett adatkezel?i nyilvántartásban, és adatkezel?ként járunk el. Az adatvédelemért felel?s kijelölt kapcsolattartónk a Megfelel?ségi tisztvisel?nk, akinek elérhet?ségei a jelen tájékoztató alján találhatók.

Fontos, hogy a jelen nyilatkozatot, valamint az esetlegesen az Önre vonatkozó személyes adatok gy?jtése vagy kezelése során adott esetben rendelkezésre bocsátott egyéb adatvédelmi nyilatkozatokat/irányelveket elolvassa, hogy tisztában legyen azzal, hogyan és miért használjuk fel ezeket az adatokat.

Adatvédelmi elvek

Megfelelünk az egyesült királyságbeli általános adatvédelmi rendeletnek (UK GDPR). Ez kimondja, hogy az Önr?l általunk tárolt személyes adatok

 • felhasználásának törvényesen, tisztességes és átlátható módon kell történnie.
 • gy?jtése csak olyan érvényes célokra történhet, amelyeket világosan elmagyaráztunk Önnek, és nem használhatók fel olyan módon, amely nem egyeztethet? össze ezekkel a célokkal.
 • csak azokhoz a célokhoz kapcsolódhatnak, amelyekr?l tájékoztattuk Önt, és csak ezekre a célokra kell korlátozódniuk.
 • legyenek pontosak és naprakészek.
 • csak addig ?rizhet?k meg, ameddig az szükséges azokra a célokra, amelyekr?l tájékoztattuk Önt.
 • biztonságos ?rzésér?l gondoskodni kell.

 

Milyen típusú információkat tárolhatunk Önr?l

Az Ultimate Products UK Limited az Ön személyes adatait jogi, törvényes és szerz?déses kötelezettségeink teljesítése, valamint annak érdekében kezeli, hogy termékeinket és szolgáltatásainkat az Ön rendelkezésére bocsássuk. Soha nem gy?jtünk Önr?l szükségtelen személyes adatokat, és az Ön adatait a jelen nyilatkozatban foglaltakon kívül semmilyen más módon nem kezeljük. Személyes adat vagy személyes információ: valamely adott személyre vonatkozó bármely olyan információ, amely alapján az adott személy azonosítható. Nem tartoznak ide azok az adatok, amelyek esetében a személyazonosságot eltávolították (névtelen adatok).

 

A körülményekt?l függ?en az Önre vonatkozó személyes adatok alábbi kategóriáit gy?jthetjük, tárolhatjuk és használhatjuk fel:

 • Név/Lakcím/ E-mail/ Telefonszám(ok) – szolgáltatással kapcsolatos kommunikációhoz
 • IP-cím – amikor Ön felkeresi a weboldalunkat, automatikusan megkapjuk az Ön IP-címét, amely az Ön számítógépének vagy egyéb hozzáférési eszközének egyedi azonosítója.
 • Levelezés – ha kapcsolatba lép velünk, el?fordulhat, hogy err?l a levelezésr?l nyilvántartást vezetünk.
 • Termékregisztráció.
 • Képek, amelyeket esetleg elküld nekünk.
 • Jogi és biztosítási adatok.
 • Közösségi média profilinformációk, beleértve az Ön által nyilvánosan megosztott, termékeinket tartalmazó tartalmakat.
 • Az ország, ahonnan a weboldalunkat meglátogatja.
 • Hogyan használja a weboldalunkat, beleértve azt is, hogy mely termékeket tekinti meg.
 • Bármilyen személyes adat, amelyet Ön a termékértékelésekben megad részünkre.

Amikor magas kockázatú adatokat, például pénzügyi információkat dolgozunk fel, szigorú biztonsági ellen?rzéseket alkalmazunk a hozzáférés, a tárolás és a meg?rzés tekintetében.

Információkat gy?jtünk, amikor:

 • Ön meglátogatja telephelyünket, a CCTV-rendszerünkön vagy a látogatóirányítási rendszerünkön keresztül (az egészség- és munkavédelem részeként)
 • Ön e-mailben/telefonon kommunikál bármely munkatársunkkal (például az ügyfélszolgálattal)
 • Ön kitölti weboldalunk egyik ?rlapját, vagy megadja e-mail címét az e-mail adatbázisunk számára.
 • Ön megrendelést ad le vagy kommunikál bármelyik saját márkás vagy partner weboldalunkon (pl. Amazon/eBay) keresztül.
 • Kereskedelmi jelleg? érdekl?déssel fordul hozzánk.
 • Ön használja az él? csevegési szolgáltatásunkat.
 • Ön termékértékeléseket ír a weboldalunkon.
 • Promóciós kampányok keretében kapcsolatba lépünk Önnel.
 • Ön a közösségi média csatornáinkon keresztül kommunikál velünk.
 • Ön influencer-megállapodást köt velünk.

 

Hogyan használjuk fel az Ön személyes adatait (az adatkezelés jogalapja)

Az Ultimate Products UK Limited nagyon komolyan veszi az Ön adatainak védelmét, és soha nem adja ki, osztja meg vagy adja el az Ön adatait az Ön beleegyezése nélkül, kivéve, ha erre törvény kötelezi, vagy ha az Ön által kért szolgáltatások nyújtásához szükséges követelmény részeként szükséges, az itt részletezettek szerint. Az Ön adatait csak addig ?rizzük meg, ameddig az szükséges, és csak a jelen nyilatkozatban meghatározott célokra. Amennyiben Ön hozzájárult ahhoz, hogy promóciós ajánlatokat és marketinganyagokat küldjünk Önnek, a hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

 

CélJogalap
Az ügyfélszolgálat/támogatás biztosításaSzerz?dés teljesítése
A weboldalunk használatának nyomon követéseJogos érdekek (biztonság) és weboldalunk optimalizálásának támogatása
CCTVJogos érdekek (biztonság)
Rögzített hívásokHozzájárulás
Ügyféltámogatás nyújtásaSzerz?dés teljesítése

 

Megjegyzés: amennyiben jogos érdekek alapján végezzük az adatkezelést, elvégezzük a jogos érdekek szükségességének vizsgálatát és összevetjük azt az Ön jogaival és szabadságjogaival.

 

Az Ön személyes adatainak megosztása és felfedése

Az Ön hozzájárulása nélkül nem osztjuk meg és nem fedjük fel az Ön személyes adatait, kivéve a jelen nyilatkozatban meghatározott célokra, vagy ha erre jogszabályi el?írás van. Az Ultimate Products UK Limited harmadik feleket vesz igénybe az alábbi szolgáltatások és üzleti funkciók nyújtásához, azonban a nevünkben eljáró valamennyi adatfeldolgozó kizárólag a t?lünk kapott, szerz?désben rögzített utasításoknak megfelel?en dolgozza fel az Ön adatait, és teljes mértékben betartja a jelen adatvédelmi nyilatkozatot, az egyesült királyságbeli általános adatvédelmi rendeletre vonatkozó törvényeket és minden egyéb megfelel? titoktartási és biztonsági intézkedést.

A következ? szolgáltatások nyújtásához partnereket veszünk igénybe:

 • A jogszabályban el?írt könyvelési szolgáltatások végzése
 • E-kereskedelmi tevékenységek
 • Ügyfélszolgálat-kezelési szolgáltatások
 • Küls? ügyfélszolgálati szolgáltatások
 • Webchat szolgáltatások
 • Biztosítási szolgáltatások
 • Banki szolgáltatások
 • Telefonos szolgáltatások
 • Jogi szolgáltatások
 • Küls? influencerek megkeresése PR-ügynökön keresztül

Továbbítás

Amennyiben bármely partnerünk az Ön adatait az EGT-n/az Egyesült Királyságon kívülre továbbítja, kell? gondossággal járunk el annak érdekében, hogy biztosítsuk az Ön jogainak védelmét és az Ön adatainak biztonságos kezelését.

Közösségi média

Különböz? közösségi médiacsatornákat is igénybe veszünk, hogy támogatást nyújtsunk és válaszoljunk az esetleges kérdéseire.

Az oldalainkon linkeket is engedélyezünk, amelyek segítségével kedvelheti a termékünk Facebook, Instagram és Twitter oldalát. Ez azt jelenti, hogy ezek a közösségi médiát m?ködtet? vállalatok tudják, hogy Ön járt a weboldalunkon, és hogy ott mely termékeket nézte meg.

Id?nként nyereményjátékokat is indítunk ezeken a közösségi média felületeken; azonban soha nem vesszük át az Ön személyes adatait ezekt?l a cégekt?l, kivéve a nyeremények elküldése céljából. Érdemes tisztában lennie ezeknek a közösségi médiacsatornáknak az adatvédelmi nyilatkozatával, hogy tudja, hogy hogyan kezelik az Ön adatait.

Ha Ön a közösségi médiában megadja személyes adatait, vegye figyelembe, hogy ezek a vállalatok az Ön adatainak adatkezel?jévé válnak, és az Ön adatait a saját adatvédelmi nyilatkozatukban megadott információknak megfelel?en fogják felhasználni.

 

Biztonsági intézkedések

Az Ultimate Products UK Limited komolyan veszi az Ön személyes adatainak védelmét, és minden észszer? intézkedést és óvintézkedést megteszünk a személyes adatok védelme és biztonsága érdekében. Keményen dolgozunk azon, hogy megvédjük Önt és az Ön adatait a jogosulatlan hozzáféréssel, módosítással, felfedéssel vagy megsemmisítéssel szemben, és többszint? biztonsági intézkedéseket alkalmazunk, többek között az alábbiakat:

 • T?zfal
 • Titkosítás
 • Szigorú hozzáférés-ellen?rzés (fizikai és elektronikus)
 • SSL-tanúsítványok
 • Teljes kör? adatvédelmi irányítási struktúra

Az adatok meg nem adásának következményei

Ön nem köteles személyes adatait az Ultimate Products UK Limited rendelkezésére bocsátani, azonban mivel ezekre az adatokra szükség lehet ahhoz, hogy az Ön számára nyújthassuk a szolgáltatásainkat/szállíthassuk a termékeinket/biztosítsuk a jogos érdekeinket, ezek nélkül nem tudjuk biztosítani egyes termékeinket vagy szolgáltatásainkat.

Az adatok meg?rzése

Mennyi ideig ?rizzük meg az Ön adatait

Az Ultimate Products UK Limited csak addig ?rzi meg a személyes adatokat, ameddig az szükséges, és szigorú felülvizsgálati és adatmeg?rzési szabályokkal rendelkezünk ezen kötelezettségek teljesítése érdekében. Az Egyesült Királyság adótörvényei értelmében kötelesek vagyunk az Ön alapvet? személyes adatait (név, cím, elérhet?ségi adatok) legalább 6 évig meg?rizni, majd ezt követ?en azokat megsemmisítjük.

Amennyiben Ön hozzájárult ahhoz, hogy adatait közvetlen értékesítési célokra felhasználhassuk, rendszeresen felülvizsgáljuk a megadott hozzájárulást, és az ilyen adatokat mindaddig meg?rizzük, amíg Ön ett?l eltér?en nem értesít minket és/vagy vissza nem vonja a hozzájárulását.

Jog a hozzáféréshez, helyesbítéshez, törléshez és korlátozáshoz

Önnek jogában áll hozzáférni az Ultimate Products UK Limited által Önr?l kezelt személyes adatokhoz, valamint tájékoztatást kérni a következ?kr?l:

 • Milyen személyes adatokat tárolunk Önr?l.
 • Az adatfeldolgozás céljai.
 • Az érintett személyes adatok kategóriái.
 • A címzettek, akik el?tt a személyes adatokat felfedték/fel fogják fedni.
 • Mennyi ideig kívánjuk tárolni az Ön személyes adatait.
 • Ha az adatokat nem közvetlenül Önt?l gy?jtöttük, akkor azok forrására vonatkozó információk.

 

Az Ön kötelezettsége, hogy tájékoztasson bennünket a változásokról

Fontos, hogy az általunk Önr?l tárolt személyes adatok pontosak és naprakészek legyenek. Kérjük, tájékoztasson bennünket, ha személyes adatai a velünk fennálló munkakapcsolat során módosulnak.

Az Ön személyes adatokkal kapcsolatos jogai

Bizonyos körülmények között a törvény értelmében joga van az alábbiakhoz:

 • Hozzáférést kérése a személyes adataihoz (közismert nevén „érintettek hozzáférési kérelme”). Ez lehet?vé teszi, hogy másolatot kapjon az általunk Önr?l tárolt személyes adatokról, és ellen?rizze, hogy azokat jogszer?en dolgozzuk-e fel.
 • Az általunk Önr?l tárolt személyes adatok helyesbítésének kérése. Ez lehet?vé teszi az Ön számára az általunk Önr?l tárolt hiányos vagy pontatlan információk helyesbítését.
 • A személyes adatai törlésének kérése. Ez lehet?vé teszi, hogy kérje t?lünk a személyes adatok törlését vagy eltávolítását, ha nincs alapos ok arra, hogy azokat továbbra is kezeljük. Önnek joga van továbbá arra is, hogy kérje t?lünk személyes adatainak törlését vagy eltávolítását, ha élt az adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jogával (lásd alább).
 • Tiltakozás az Ön személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben mi jogos érdekre (vagy egy harmadik fél jogos érdekére) hivatkozunk, és van valami olyan körülmény az Ön különleges helyzetével kapcsolatban, ami miatt Ön ezen az alapon tiltakozni kíván az adatkezelés ellen. Önnek abban az esetben is joga van tiltakozni, ha az Ön személyes adatait közvetlen értékesítési célokból kezeljük.
 • A személyes adatai kezelése korlátozásának kérése. Ez lehet?vé teszi, hogy kérje t?lünk az Önre vonatkozó személyes adatok kezelésének felfüggesztését, például ha azt szeretné, hogy megállapítsuk azok pontosságát vagy az adatkezelés okát.
 • A személyes adatai másik félnek történ? továbbításának kérése.

Ha szeretné felülvizsgálni, ellen?rizni, helyesbíteni a személyes adatait, vagy kérni azok törlését, tiltakozni a személyes adatainak kezelése ellen, vagy kérni, hogy személyes adatainak másolatát továbbítsuk egy másik félnek, kérjük, írjon nekünk az alábbi címre.

Általában nincs díjfizetési kötelezettség

A személyes adatokhoz való hozzáférésért (vagy az egyéb jogainak gyakorlásáért) nem kell díjat fizetnie. Mindazonáltal jogosultak vagyunk észszer? díjat felszámítani, ha a hozzáférés iránti kérelme egyértelm?en megalapozatlan vagy túlzott mérték?. Ilyen körülmények között lehet?ségünk van arra is, hogy megtagadjuk a kérés teljesítését.

Mire lehet szükségünk Önt?l

El?fordulhat, hogy bizonyos információkat kell kérnünk Önt?l, hogy ellen?rizni tudjuk az Ön személyazonosságát és biztosítani tudjuk az információkhoz való hozzáférési jogát (vagy bármely egyéb jogának gyakorlását). Ez egy további megfelel? biztonsági intézkedés annak biztosítására, hogy a személyes adatok ne kerüljenek felfedésre olyan személy el?tt, akinek nincs joga azokat megismerni.

A hozzájárulás visszavonásának joga

Azokban az esetekben, amikor Ön hozzájárulását adta személyes adatainak meghatározott célú gy?jtéséhez, kezeléséhez és továbbításához, Önnek joga van ahhoz, hogy a konkrét adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulása visszavonásához kérjük, írjon nekünk az alábbi címre. Amint megkapjuk az értesítést arról, hogy Ön visszavonta a hozzájárulását, a továbbiakban nem kezeljük az Ön adatait az Ön által eredetileg elfogadott célra vagy célokra, kivéve, ha erre egyéb törvényes jogalapunk van.

Panasz benyújtása

Az Ultimate Products UK Limited kizárólag a jelen adatvédelmi nyilatkozatnak megfelel?en és a vonatkozó egyesült királyságbeli általános adatvédelmi rendelettel kapcsolatos törvényekkel összhangban kezeli az Ön személyes adatait. Amennyiben Ön mégis panaszt kíván tenni személyes adatainak kezelésével kapcsolatban, vagy nem elégedett azzal, ahogyan az Ön adatait kezeltük, joga van panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál. Hálásak lennénk, ha lehet?séget adna arra, hogy az esetleges panaszokat els? körben mi kezeljük.

Ha a fent felsorolt jogok bármelyikével élni kíván, kérjük, írjon a következ? címre:

 

Ultimate Products UK Limited

Compliance Department

Manor Mill

Victoria Street

Manchester

OL9 0DD

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Email: data-protection@upplc.com

Telefon: 0161 934 2240

 

UK Data Protection Authority

Information Commissioners Office (ICO)

Wycliffe House

Water Lane

Wilmslow

Cheshire

SK9 5AF

 

Tel.: 0303 123 1113

E-mail – a weboldalukon keresztül – www.ico.org.uk

 

Értesítés a jelen nyilatkozat módosításairól

Amennyiben az Adatvédelmi nyilatkozatunk módosítása mellett döntünk, a módosításokat közzétesszük ezen a weboldalon, hogy Ön pontosan tudja, milyen adatokat gy?jtünk és hogyan használjuk fel azokat. Ha bármikor úgy döntünk, hogy a személyazonosításra alkalmas adatokat az adatgy?jtéskor megadottól eltér? módon használjuk fel, err?l tájékoztatjuk Önt, és Ön dönthet arról, hogy az Ön adatait ezen az eltér? módon felhasználjuk-e vagy sem.

 

Visszajelzés

Szeretnénk megbizonyosodni arról, hogy az Ön által rendelkezésére bocsátjuk a kívánt információkat az adatvédelemmel és az adatbiztonsággal kapcsolatban – ossza meg velünk véleményét. Ha bármilyen visszajelzése, kérdése vagy aggálya van, kérjük, írjon nekünk a data-protection@upplc.com e-mail címre vagy postai úton a fenti címre.

 

Hivatkozások

A weboldalunk tartalmazhat hivatkozásokat, amelyek segítségével könnyedén meglátogathat egyéb, Önt érdekl? weboldalakat. Ha ezen hivatkozások segítségével elhagyja weboldalunkat, tisztában kell lennie azzal, hogy nem rendelkezünk semmilyen befolyással az adott másik weboldal felett. Ennélfogva nem tudunk felel?sséget vállalni az ezen weboldalak látogatása során Ön által megadott információk védelméért, és ezek a weboldalak nem tartoznak a jelen Adatvédelmi nyilatkozat hatálya alá. Nem vállalunk felel?sséget a harmadik felek weboldalain megjelen? semmilyen termékért és/vagy szolgáltatásért; járjon el körültekint?en, és olvassa el az adott weboldalra vonatkozó adatvédelmi nyilatkozatot.

 

Az Ultimate Products UK Limited az Ultimate Products PLC csoporthoz tartozó vállalat.

 

Kelt: 2023. október

 

Contact Us
Contact Us
x
Speak to an
advisor...